OK
شرکت ایران دارو

IrandaruHealth supplement

ایران دارومکمل سلامتی

داروهای دسته

اعصاب و روان

آمی تريپتيلين
  • ضد افسردگی های سه حلقه ای
  • اشکال دارویی :قرص های 10، 25 و 50 میلی گرمی
  • مقدار مصرف :25 میلی گرم 4-2 بار در روز
  • و عوارض جانبی : تاری دید، گیجی، یبوست
  • شرایط نگهداری : در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد
سیتالوپرام
  • موارد مصرف : افسردگی
  • اشکال دارویی :قرص های 20 و 40 میلی گرمی
  • مقدار مصرف :ابتدا20 میلی گرم يك بار در روز
  • و عوارض جانبی : تاری دید، گیجی، یبوست
  • شرایط نگهداری : كاهش فشارخون، افزایش ضربان قلب