OK
شرکت ایران دارو

IrandaruHealth supplement

ایران دارومکمل سلامتی

شرکت ایران دارو در نظر داردجهت انتخاب پیمانکارروژه بازسازی بخش اسپری موضعی و بخشی ازاتاق های پرس قرص کارخانه نسبت به ارزیابی کیفی توان کار پیمانکاران اقدام کند.

بنابراین از کلیه شرکت های واجد صلاحیت دعوت به عمل می آید حداکثر یک هفته پس از درج این آگهی به دبیرخانه شرکت واقع در طبقه دو اداری مراجعه و اسناد ارزیابی را دریافت کنند 

 


1402/02/16

Bookmark and Share   شماره خبر :1221 تعداد بازدید :81

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload