فرصت شغلی | سهامداران | مدیا | English
فرصتهای شغلی
شرکت ایران دارو نیاز به تخصص های زیر دارد بدیهی است ارسال رزومه حتمی می باشد
تخصصهای مورد نياز:
شمارهعنوانتوضيحات
1رییس حسابداری بهای تمام شده با 7 سال سابقه کار و آشنا به بودجه وگزارشات بهای تمام شده و تحلیل مالی و آشنا با مجموعه راهکاران و همکاران سیستم
2رییس حسابداری مالی با 7 سال سابقه کار و آشنا به تهیه صورتهای مالی و گزارشات و انجام کلیه وظایف محوله در حوزه حسابداری مالی و آشنا با مجموعه راهکاران و همکاران سیستم
3کارشناس امور خزانه داریبا 5 سال سابقه کار و مسلط به امور خزانه داری و تهیه گزارشات نقدی و آشنا با مجموعه راهکاران و همکاران سیستم
4کارشناس بودجه و تحلیل بودجه و گزارشات با 5 سال سابقه کار و مسلط به امور بودجه نویسی و گزارشات و تحلیل های بودجه ای و آشنا با مجموعه راهکاران و همکاران سیستم
5کارشناس حسابداری صنعتی و بهای تمام شده با 4 سال سابقه کار و مسلط به امور حسابداری صنعتی و بهای تمام شده و آشنا با مجموعه راهکاران و همکاران سیستم
6کنترلر و ممیز اسناد مالیبا 7 سال سابقه کار و مسلط به طراحی سیستم های مالی ، حسابرسی ضمنی و رسیدگی مالی و آشنا با مجموعه راهکاران و همکاران سیستم
لطفا رزومه خود را به آدرس Talent@irandaru.com ایمیل نمایید.
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونيک:
تلفن:
شغل مورد نظر:
رزومه:
توضيحات:
 
 
کلیه حقوق قانونی محتویات این سایت متعلق به شرکت ایران دارو می باشد

SimaTarh.com