مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی در شرکت ایران دارو برگزار گردید 

 مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی در شرکت ایران دارو برگزار گردید در طول برگزاری مراسم از برگزیدگان مسابقات ورزشی و فرهنگی و همچنین کارگران نمونه تقدیر به عمل آمد