مراسم تودیع و معارفه معاونت مالی و اقتصادی شرکت ایران دارو برگزار شد، سیدمیثم خلیل پور خدادادی به عنوان معاون مالی و اقتصادی شرکت منصوب شد

در این مراسم آقای دکترنصراللهی مدیرعامل شرکت ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده آقای محمدرضا بهمن زاده در زمان تصدی پست معاونت مالی و اقتصادی، طی حکمی آقای سید میثم خلیل پورخدادادی را به عنوان معاون مالی و اقتصادی جدید شرکت منصوب کردند.

لازم به ذکر است آقای خدادادی از مدیران باسابقه گروه سلامت و دارویی برکت می باشد.