مراسم تودیع و معارفه میرعامل شرکت ایران دارو برگزار شد.

با حضور تعدادی از مدیران گروه سلامت و دارویی برکت مراسم معارفه و تودیع مدیرعامل شرکت ایران دارو برگزار شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات آقای دکتر نصراالهی ، آقای دکتر میثم مفتاحی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ایران دارو به مدیران شرکت معرفی شدند.

دکتر مفتاحی از مدیران باسابقه و جوان گروه سلامت و دارویی برکت می باشد