داروهای دیابت

داروهای دیابت

pic
سیتاگلیپتین 25
سیتاگلیپتین 25

داروهای ضد دیابت

جزئیات بیشتر
pic
سیتاگلیپتین 50
سیتاگلیپتین 50

داروهای ضد دیابت

جزئیات بیشتر