داروهای گوارشی

داروهای گوارشی

pic
امپرازول
امپرازول

آنتی اسید

 • درمان زخم های معده و دورازدهه
 • اشکال دارویی :کپسول 20 ميلی گرمی
 • مقدار مصرف : 20 میلی گرم در روزبه مدت 8-4هفته
 • عوارض جانبی :سردرد، اسهال...
 • شرایط نگهداری : در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد
جزئیات بیشتر
pic
اس امپرازول 20
اس امپرازول 20

آنتی اسید

 • مهار کننده ترشح اسید معده
 • اشکال دارویی :کپسول
 • مقدار مصرف : توسط پزشک تعیین می شود
 • عوارض جانبی :واکنش های پوستی، سوء هاضمه
 • شرایط نگهداری : در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد
جزئیات بیشتر
pic
اس امپرازول 40
اس امپرازول 40

آنتی اسید

 • مهار کننده ترشح اسید معده
 • اشکال دارویی :کپسول
 • مقدار مصرف : توسط پزشک تعیین می شود
 • عوارض جانبی :واکنش های پوستی، سوء هاضمه
 • شرایط نگهداری : در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد
جزئیات بیشتر
pic
فاموتیدین 20
فاموتیدین 20

آنتی اسید

جزئیات بیشتر
pic
فاموتیدین 40
فاموتیدین 40

آنتی اسید

جزئیات بیشتر
pic
اندانسترون 4
اندانسترون 4

ضد تهوع

جزئیات بیشتر
pic
سایمتیدین 200
سایمتیدین 200

آنتی اسید

جزئیات بیشتر
pic
مرلاکس 200®
مبورین 200

ضد اسپاسم گوارشی

جزئیات بیشتر
pic
او آر اس 5
او آر اس 5

داروهای گوارشی

جزئیات بیشتر
pic
او آر اس 20
او آر اس 20

داروهای گوارشی

جزئیات بیشتر
pic
پنتوپرازول 20
پنتوپرازول 20

آنتی اسید

جزئیات بیشتر
pic
پنتوپرازول 40
پنتوپرازول 40

آنتی اسید

جزئیات بیشتر
pic
دایمتیکون
دایمتیکون

ضد نفخ

جزئیات بیشتر
pic
آنتی هموروئید
آنتی هموروئید

آنتی هموروئید

جزئیات بیشتر
pic
سوربیتول
سوربیتول

ملین

جزئیات بیشتر
pic
لاگزاپک1®
PEG 3350

ملین

pic
لاگزاپگ2®
PEG 3350

ملین