زباکر®

زباکر®

pic
اشکال دارویی :

قرص روکش دار حاوی 2.5 میلی گرمی بیزوپرولول فورمات

قرص روکش دار حاوی 5 میلی گرمی بیزوپرولول فورمات

pic
دسته دارویی :

داروهای قلب عروقی

pic
شرایط نگهداری :

دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد نگهداری نمایید .

pic
عوارض جانبی :
  • افسردگی ، برادیکاردی،خواب آلودگی، سرگیجه
pic
تداخلات دارویی :

نمک های آلومینیوم و کلسیم،باربیتورات، کلستیرامین|، کولستیپول، مهارککنده های کانال کلسیمی، ضد بارداری خوراکی، انسولین، دیزوپیرامید،سایمتیدین، وارفارین، لیدوکائین

  • مقدار و نحوه مصرف دارو برای هر بيمار را پزشک تعيين می نمايد .

قبل از شروع درمان در موارد زير با پزشک معالج مشورت نماييد :

  • سابقه حساسيت به این دارو
  • شوک قلبی ، نارسایی قلبی کنترل نشده

قبل از شروع درمان در موارد زير با پزشک معالج مشورت نماييد :

  • به علت احتمال بروز خواب آلودگی و منگی ، هنگام مصرف از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند پرهیز کنید

برای دانلود بروشور اینجاکلیک کنید