pic
فاطمه نوروزی

مدیر تضمین کیفیت

02166656223 : تلفن

qa@irandaru.com : ایمیل

DC : الگوی شخصیتی

فاطمه نوروزی متولد 1366 و دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع می باشد ، او در سال 1402 به شرکت ایران دارو پیوست ، دقت و جدیت در کار از ویژگی های نوروزی می باشد