داروهای قلبی و عروقی

داروهای قلبی و عروقی

pic
آملوديپين
آملوديپين

ضدفشارخون

 • ضد آنژين و کاهنده فشار خون
 • اشکال دارویی :قرص 5 ميلی گرمی
 • مقدار مصرف :5 يا 10 ميلی گرم يکبار در روز
 • عوارض جانبی :سر درد، ادم محیطی
 • شرایط نگهداری : در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد
جزئیات بیشتر
pic
تريامترن اچ
تريامترن اچ

ضدفشارخون

 • مدر، پايين آورنده فشار خون (نگهدارنده پتاسيم)
 • اشکال دارویی : قرص حاوی 50 ميلی گرم تريامترن
 • مقدار مصرف :2-1 قرص دو بار در روز
 • عوارض جانبی :خشکی دهان، تشنگی شدید
 • شرایط نگهداری : در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد
جزئیات بیشتر
pic
کاپتوپریل 50
کاپتوپریل 50

ضدفشارخون

 • مهار کننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین
 • اشکال دارویی : قرص 25 و 50 میلی گرمی
 • مقدار مصرف : 25 میلی گرم دو یا سه بار در روز
 • عوارض جانبی : آنژین صدری، درد قفسه سینه
 • شرایط نگهداری : در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد
جزئیات بیشتر
pic
کاپتوپریل 25
کاپتوپریل 25

ضدفشارخون

 • مهار کننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین
 • اشکال دارویی : قرص 25 و 50 میلی گرمی
 • مقدار مصرف : 25 میلی گرم دو یا سه بار در روز
 • عوارض جانبی : آنژین صدری، درد قفسه سینه
 • شرایط نگهداری : در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد
جزئیات بیشتر
pic
زباکر®2.5
بیزوپرولول

داروهای قلبی و عروقی

جزئیات بیشتر
pic
زباکر®5
بیزوپرولول

داروهای قلبی و عروقی

جزئیات بیشتر
pic
ترانگزامیک اسید
ترانگزامیک اسید

داروهای قلبی و عروقی

جزئیات بیشتر
pic
رزوواستاتین 5
رزوواستاتین 5

کاهنده چربی خون

جزئیات بیشتر
pic
رزوواستاتین 10
رزوواستاتین 10

کاهنده چربی خون

جزئیات بیشتر
pic
رزوواستاتین 20
رزوواستاتین 20

کاهنده چربی خون

جزئیات بیشتر
pic
رزوواستاتین 40
رزوواستاتین 40

کاهنده چربی خون

جزئیات بیشتر
pic
فوروزماید 40
فوروزماید 40

ضدفشارخون

جزئیات بیشتر
pic
هیدروکلروتیازید 25
هیدروکلروتیازید 25

ضدفشارخون

جزئیات بیشتر
pic
هیدروکلروتیازید 50
هیدروکلروتیازید 50

ضدفشارخون

جزئیات بیشتر