ساختار مدیریت

+ pic

آرمان احمد نصراللهی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
+ pic

سید میثم خلیل پور خدادادی

معاون مالی و اقتصادی و نایب رییس هیئت مدیره
+ pic

علیرضا اذانی

مسئول فنی
+ pic

زهرا السادات حسینی رضایی

مدیر تحقیقات و نوآوری
+ pic

حسین خورشید وند

مدیر بازرگانی و صادرات
+ pic

امیر حسین رئیسی نسب

مدیر برنامه ریزی تولید ، مواد و انبارها
+ pic

رضا شمسی

مدیر مالی
+ pic

محمد صبوری مطلق

مدیر اداری و منابع انسانی
+ pic

آرین صرافی

مدیر فنی مهندسی
+ pic

اکبر عزیزی

مدیر فناوری اطلاعات
+ pic

احمد علیزاده نیک

مدیر حسابرسی داخلی
+ pic

مریم کربلایی ساری

سرپرست آزمایشگاههای کنترل کیفیت
+ pic

سید مسعود متولیان

مدیر تولید
+ pic

مختار نجفی

سرپرست فروش
+ pic

فاطمه نوروزی

مدیر تضمین کیفیت